Aanmelden
bij WR College

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier WR College

Naam
Naam
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Gaat akkoord met de voorwaarden en meldt zich aan voor de opleiding

Studeren bij
WR College

wr college gebouw

De voorwaarden om deel te kunnen nemen aan een van onze opleidingen zijn:

N

Je moet minimaal 23 jaar zijn (als je jonger bent moet je, samen met je leerbedrijf hierover een gesprek aanvragen)

N

Je moet reeds werkzaam zijn in de infra

N

Je bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn of bereid zijn dit aan te vragen i.v.m. je stageverplichtingen

Als je je aanmeld voor deze opleiding, verzorgen wij – van A tot Z – je gehele opleiding:

N

Wij zorgen voor alle lesmaterialen en stageboeken

N

Wij zorgen voor een zo optimale studieplanner op maat

N

Wij zorgen voor alle toetsen en de af te nemen Proeven van Bekwaamheid

WR

Bezoekadres

Impuls 22
1446 WX Purmerend