1e Monteur gas, water
en warmtedistributie

wr college

Resultaten van het beroep van 1e Monteur gas-, water-, en warmtedistributie zijn: gemonteerde gas-, water- en warmte leidingen en appendages, uitgevoerd onderhoud en reparaties en gemonteerde gas-, water- en warmte verbruikersaansluitingen bij klanten. De werkzaamheden hebben logischerwijs betrekking op gas-, water- en warmtedistributienetten.

Binnen 1 jaar (of zelfs sneller in 7 of 8 maanden) kun jij deze opleiding afronden. Natuurlijk hangt dat samen met hoeveel tijd en met hoeveel passie je bereid bent om je diploma te behalen. Wij zullen in ieder geval er alles aan doen om samen met jou dit te bereiken!

Studeren bij
WR College

wr college gebouw

De voorwaarden om deel te kunnen nemen aan een van onze opleidingen zijn:

N

Je moet minimaal 23 jaar zijn (als je jonger bent moet je, samen met je leerbedrijf hierover een gesprek aanvragen)

N

Je moet reeds werkzaam zijn in de infra

N

Je bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn of bereid zijn dit aan te vragen i.v.m. je stageverplichtingen

Als je je aanmeld voor deze opleiding, verzorgen wij – van A tot Z – je gehele opleiding:

N

Wij zorgen voor alle lesmaterialen en stageboeken

N

Wij zorgen voor een zo optimale studieplanner op maat

N

Wij zorgen voor alle toetsen en de af te nemen Proeven van Bekwaamheid

WR

Aanmelden of meer informatie?

Bezoekadres

Impuls 22
1446 WX Purmerend